MAGNUM TRACK

Magnum je správny model pre miesta s mäkkým podkladom, ako je rašelina a močiare. Na mäkkej pôde je dôležité, aby vozidlo netrhalo pôdu pri otáčaní, takže konce členov Magnum sú otočené nahor vzhľadom na zem. Dlhé konce krížových členov tiež chránia spojovací systém línií a strany pneumatík.