SP harvestorove hlavy - SP 461 LF

Pôsobíme v lesníctve vyše 40 rokov

SP 461 LF - VEĽKÁ MALÁ HLAVA HARVESTORA

Maximálna produkcia a minimálne trenie
LF znamená nízke trenie a označuje veľmi nízke trenie, ktoré vzniká medzi kmeňom a hlavou harvestora v sérii LF. LF minimalizuje trenie pri podávaní, čím sa maximalizuje výkon a účinnosť hlavy harvestora. Zároveň sa minimalizujú poškodenia drevnej vlákniny, opotrebovanie hlavy harvestora a spotreba paliva. LF hlavy harvestorov majú vzhľadom na ich kapacitu nízku hmotnosť a kompaktný dizajn, čo zaručuje ľahkú ovládateľnosť aj v hustých porastoch. LF disponuje štyrmi inteligentnými systémami, ktoré napomáhajú minimalizovať trenie a maximalizovať produkciu.

726 kg

Váha

53 cm

Priemer rezu

10-25 cm

Priemer kmeňa

23-25 MPa

Pracovný tlak

Hydraulika

Metrické jednotky
Min.kapacita čerpadla: 185 l/min
Odporúčaný pracovný tlak: 23 – 25 MPa

Podávanie

Proporcionálna uzatváracia sila podávacích valcov s individuálnymi nastaveniami pre rôzne druhy stromov
pre zabezpečenie optimálneho výkonu.
Valcové motory: 398, 450 cm3
Max otvorenie: 420 mm
Podávacia rýchlosť: 5 m/s
Podávacia sila: 20 kN
Proporcionálny tlak: Áno

Rezanie

SuperCut 100 je vermi výkonná pílová jednotka s integrovaným mazaním ret’aze a hydraulickým napínaním
reťaze. Spolu s QuickCut SP optimalizuje čas rezania a minimalizuje riziko vzniku trhlín počas rezania.
Priemer rezu: 530 mm
Rýchlosť reťaze: 40 m/s
Pílový motor: 20 cc
Pílová jednotka: Automatická – SuperCut 100
QuickCut: Áno

Odvetvovanie

Proporcionálny tlak odvetvovacích nožov voči priemeru kmeňa zabezpečuje minimálne trenie a maximalizu-
je výrobu. Samostatné nastavovanie horných / dolných nožov, ako aj možnosť zmeny nastavenia pre rôzne
typy stromov umožňujú optimálny výkon.
Pohyblivé nože: 4 (vrátane vrchného noža)
Pevné nože: 1
Priemer reznej platničky: 350 mm
Min priemer: 30 mm
Proporcionálny tlak: Áno
LogHold: Áno
Samostatné ovládanie nožov: Áno

Váha a rozmery

Svojimi kompaktnými rozmermi a vermi nízkou hmotnost’ou sa model SP 461 LF dokonale hodí na prácu v
hustých porastoch.
Šírka pri zatvorení: 850 mm
Šírka pri otvorení: 1130 mm
Výška: 1230 mm
Hmotnosť bez rotátora: 726 kg

Odporúčania

Nosiče
SP 461 LF môžu byť namontované na rôzne druhy nosičov, ako napr. konvenčné lesné stroje a n,./padlá. Za
účelom zabezpečenia dobrej funkcionality, obráťte sa najbližšieho obchodného zástupcu SP.
Veľkosť stromov
Proporcionálny upínací tlak podávacích valcov vzhľadom na priemer kmeňa, individuálne nastavenia pre rôzne druhy pre optimálny výkon.
Optimálna velkosť stromu ppv*: 10-25 cm
Max. odporúčaná velkosť stromu ppv* 35 cm
* Priemer prsnej výšky (ppv) sa meria 1,3 m od zeme.

Vyhradzujeme si právo na zmenu špecilikácií a konštrukcie. Znázornené hlavy harvestorov môžu mať aj dálšie vybavenie. Všetky uvedené miery a hodnoty sú
približné a vzťahujú sa na štandardné vybavenie.

 

 

Voliteľné vybavenie

Hlava SP 461 LF je štandardne dodávaná s príslušenstvom na vysokej úrovni. Avšak ponúkame aj voliteľné príslušenstvo, ktoré vám umožní optimalizovat‘ hlavu harvestora pre rôzne potreby, nosiče a podmienky. Nižšie uvádzame zoznam najbežnejšieho príslušenstva. Ďalšie informácie získate od najbližšieho obchodného zástupcu SP.

 

Farebný značkovač SUPERMARK
Toto zariadenie sa používa v prípadoch, ked‘ je triedenie náročné a nedá sa ľahko urobiť voľným okom. Keď vodiaca lišta reže kmeň, SUPERMARK vystriekne na odrezanú časť špeciálnu farbu. Veľmi spoľahlivý a dobre otestovaný systém.

Multi-stromové vybavenie
Toto vybavenie Vám umožní zoťať a nahromadiť niekoľko stromov naraz pred ich spracovaním. Toto je veľmi produktívne a čas šetriace riešenie pri ťažbe stromov malých objemov. Multi-stromové vybavenie je integrované v sklopnom ráme, ktorý poskytuje odolná, kompaktná a flexibilná konštrukcia.

ŠTYRI SMART RIEŠENIA A PATENT NA ZVÝŠENIE ZISKOVOSTI

Dizajn noža

Odvetvovacie nože sú odliate z vysokopevnej ocele a vybavené dlhými reznými hranami. To znamená, že konáre sú orezávané a nie odlamované. Tým sa minimalizuje trenie počas podávania a dosahuje vynikajúce odvetvenie.

ProporcionÁlny tlak

Proporcionálny tlak zaistí, že hlava harvestora automaticky pracuje so správnym priemerom. Trenie medzi kmeňom a harvestorovou hlavou je minimalizované a hlava môže pracovať na plný výkon. Individuálne nastavenia vzhľadom na druh stromov ďalej zvyšujú produktivitu.

LogHold

Patentovaný LongHold zaistí, že proporcionálny tlak odvetvovacích nožov môže byť znížený bez rizika pádu kmeňa. Ak LongHold zistí, že kmeň by mohol spadnúť, reguluje tlak noža tak, aby udržal kmeň v správnej polohe. Veľkosť, o ktorú sa priemer môže zväčšiť skôr, ako LogHold začne svoju činnosť, je nastavená riadiacim systémom. LongHold je integrovaný v softvéri hlavy a nie sú potrebné žiadne ďalšie snímače.

ProporcionÁlne naklonenÉ podÁvacie valce

Podávacie valce s proporcionálnym uhlom zabezpečujú to, že keď je hlava harvestora úplne otvorená (napr. pri maximálnej veľkosti stromu), tak podávacie valce poskytujú maximálny uhol a silu prenášania vo vzťahu ku kmeňu. A teda platí, čím väčší kmeň, tým väčšia sila. To znamená, že hlava rýchlo a ľahko dopravuje kmeň, čím sa zvyšuje produkciu.

KATALÓG

Otvoriť PDF

SPD5 MERACÍ A PREVÁDZKOVÝ SYSTÉM

Otvoriť PDF

KONTAKTUJTE NÁS!

    Andreja Hlinku 2901,
    022 01 Čadca

    +421 918 755 833

    info@global-logging.eu